HANHOMES
X

VIET

HANHOMES

HANHOMES

Lấy cảm hứng từ tên thương hiệu Handico 5 (han) và ngôi nhà (homes), Handico 5 cho ra đời dòng sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Hanhomes với định vị “Yêu nơi mình sống/Sống nơi mình yêu”. Slogan là tuyên ngôn thương hiệu, thêm một lần khẳng định, dù ở thời đại nào, dù chặng đường lịch sử vẫn tiếp diễn, Handico 5 vẫn lựa chọn một con đường duy nhất, đó là khát vọng kiến tạo những tổ ấm đúng nghĩa, thỏa giấc mơ an cư cho hàng ngàn khách hàng.

Là đối tác chiến lược của chủ đầu tư Handico 5 trong hành trình kiến tạo thương hiệu mới, chúng tôi viết lên câu chuyện về khát vọng của chủ đầu tư, về một thương hiệu mới.

Các bài viết khác