CÂU CHUYỆN BẠO LỰC GIỚI DTTS CARE INTERNATIONAL VIETNAM
X

VIET

CÂU CHUYỆN BẠO LỰC GIỚI DTTS CARE INTERNATIONAL VIETNAM

CÂU CHUYỆN BẠO LỰC GIỚI DTTS CARE INTERNATIONAL VIETNAM

Từ năm 2018, dự án Đứng lên và Nói ra (Stand up and Speak out – SUSO) – Nâng cao Nhận thức và Tiếng nói của cộng đồng miền núi phía Bắc trong ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai tại Điện Biên. Dự án hướng đến thay đổi nhận thức của phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số về bạo lực giới cũng như thúc đẩy việc lên tiếng của người bị bạo lực giới và cộng đồng với thực trạng bạo lực giới tại địa bàn.

Sau 3 năm hoạt động, dự án đánh dấu những bước đổi thay nhất định về vấn đề Bạo lực giới trên nhiều khía cạnh. SAHI thực hiện tìm đến phỏng vấn các nhân vật về câu chuyện bạo lực giới tại đồng bào dân tộc thiểu số và mở ra bức tranh toàn cảnh về những đổi thay.

Các bài viết khác