Xây dựng ý tưởng & vận hành chiến dịch CSR
X

VIET

Xây dựng ý tưởng & vận hành chiến dịch CSR

Xây dựng ý tưởng & vận hành chiến dịch CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) ngày nay trở thành một phần trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. CSR cũng là yếu tố giúp nâng tầm vị thế của doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Việc xây dựng chiến lược cho hoạt động CSR sẽ góp phần vun đắp cho những giá trị cốt lõi và sự phát triển hưng thịnh cho thương hiệu.

Vì thế, chiến dịch CSR không thể là các hoạt động manh mún, không có chiến lược và truyền thông dàn trải mà cần phải lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và vận hành hoàn chỉnh. Sahi đồng hành cùng bạn từ khâu lên ý tưởng và triển khai chiến dịch CSR với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

Xây dựng ý tưởng & vận hành chiến dịch CSR
Xây dựng ý tưởng & vận hành chiến dịch CSR

Xây dựng ý tưởng & vận hành chiến dịch CSR

Xây dựng ý tưởng & vận hành chiến dịch CSR