Thương hiệu
X

VIET

Thương hiệu

Thương hiệu

Sahi tư vấn và đồng hành với đối tác từ những bước đi đầu tiên trong xây dựng chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp, dự án bất động sản hay sản phẩm, dịch vụ trong những lĩnh vực khác nhau, từ tài chính – ngân hàng, bảo hiểm hay bán lẻ… Theo thời gian, mục đích của thương hiệu sẽ luôn thay đổi và phát triển, Sahi vẫn ở đó, để đồng hành cùng đối tác dựa trên sự thấu hiểu giá trị cốt lõi và tầm nhìn của doanh nghiệp.

Đầu ra bản chiến lược thương hiệu do chúng tôi thực hiện dựa trên những khảo sát và am hiểu sâu sắc về thị trường, ý tưởng đột phá được may đo riêng và một lộ trình hiện thực hoá khả thi, với chi phí hợp lý.

Thương hiệu