SẢN PHẨM ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO CARE INTERNATIONAL VIETNAM & JUPVIEC


X

VIET

SẢN PHẨM ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO CARE INTERNATIONAL VIETNAM & JUPVIECSẢN PHẨM ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO CARE INTERNATIONAL VIETNAM & JUPVIECTrong khuôn khổ dự án Sáng kiến hỗ trợ tiếp cận dịch vụ tài chính và việc làm cho phụ nữ di cư (U-ME Capital), CARE International Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp JupViec.vn trong các hoạt động vận hành và truyền thông gồm các video trực quan, dễ hiểu về tư duy dịch vụ khách hàng dành cho nhân viên công ty JupViec với mục tiêu giúp đối tượng hiểu về cách hành xử, giao tiếp khi làm dịch vụ để đẹp lòng gia chủ, đồng thời tự bảo vệ được quyền lợi của mình.

Tư duy dịch vụ khách hàng là một khái niệm không thể giải thích trực quan, dễ rơi vào tình trạng giảng dạy lý thuyết suông, khó ghi nhớ. Vì thế, SAHI lựa chọn sản xuất sản phẩm dưới dạng video tình huống hài hước giúp nhân viên JupViec có thể dễ dàng hiểu và ứng dụng.

Các bài viết khác