CHIẾN DỊCH WECARE – QUAN TÂM MỖI NGÀY
X

VIET

CHIẾN DỊCH WECARE – QUAN TÂM MỖI NGÀY

CHIẾN DỊCH WECARE – QUAN TÂM MỖI NGÀY

Suốt 5 năm, MB Ageas Life luôn quan tâm và dành nguồn lực thực hiện các chiến dịch trách nhiệm xã hội: Ưu tiên cho hạnh phúc, Tôi sợ gì, Mở lời đồng ý… Các chiến dịch qua từng năm đều có concept, mục tiêu rõ ràng, cùng hứng đến người Việt. Tuy nhiên, trên tổng thể, các chiến dịch chưa thực sự có sự kết nối với nhau, nối dài một thông điệp gắn liền với tên thương hiệu.

Năm 2021, SAHI thiết kế một chương trình, chứ không phải một chiến dịch, về trách nhiệm xã hội bài bản cho MB Ageas Life mang tên “Quan tâm mỗi ngày”. Từ chương trình này, công ty có thể cắm vào rất nhiều hoạt động (online, offline, giải chạy, tài trợ, cứu trợ…) với một thông điệp xuyên suốt và gắn liền với định vị thương hiệu.

Các bài viết khác