CHIẾN DỊCH #TOIMANHME145 CARE INTERNATIONAL VIETNAM
X

VIET

CHIẾN DỊCH #TOIMANHME145 CARE INTERNATIONAL VIETNAM

CHIẾN DỊCH #TOIMANHME145 CARE INTERNATIONAL VIETNAM

Năm 2020, Nghị định số 145 ra đời, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Dù Nghị định này trực tiếp bảo vệ quyền lợi, trên thực tế, rất nhiều lao động phổ thông không để tâm đến. Chính vì thế, tổ chức CARE Internatonal Vietnam muốn xây dựng một chiến dịch truyền thông xã hội nhằm nâng cao hiểu biết cộng đồng về các nội dung trong Nghị định 145.

Thay vì đi theo lối mòn với các chuỗi hội thảo, bài báo truyền tải về chính sách công, các chuyên gia của chúng tôi xây dựng một chuỗi các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh các ngôi sao như Tiến Dũng, NSND Lan Hương… để gửi tới người lao động. Từ những khuôn mặt thân quen với công chúng, các thông điệp dần được truyền tải đến người lao động thông qua nhiều hình thức đa dạng như video, phim ngắn, photoquotes…

Các bài viết khác