CHIẾN DỊCH “NẾU CUỘC ĐỜI CÓ DEADLINE” BẢO HIỂM VBI
X

VIET

CHIẾN DỊCH “NẾU CUỘC ĐỜI CÓ DEADLINE” BẢO HIỂM VBI

CHIẾN DỊCH “NẾU CUỘC ĐỜI CÓ DEADLINE” BẢO HIỂM VBI

VBI mong muốn xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể, trước hết về sản phẩm bảo hiểm ung thư nhằm xây dựng và củng cố thương hiệu trên thị trường với slogan: Bảo toàn giá trị cuộc sống. Tuy nhiên, VBI nhấn mạnh không trực tiếp nhắc đến cái chết hay mang sắc thái “dọa” khách hàng về rủi ro bệnh tật.

Hiểu được điều đó, SAHI nêu ra câu hỏi “Nếu cuộc đời bạn có deadline?”. Bạn sẽ cần chuẩn bị điều gì? Bạn sẽ làm gì để hoàn thành những ước mơ, nói lời tạm biệt với ai, và đặt ra những mục tiêu nào nếu bạn biết rằng có một deadline cụ thể. Xây dựng câu chuyện về “deadline cuộc đời” của những nhân vật có thật, SAHI từng bước thực hiện chuỗi chiến dịch truyền thông phù hợp, mang theo động lực và cảm hứng đến những bệnh nhân ung thư, đúng với kỳ vọng ban đầu của VBI.

Các bài viết khác