Sản xuất

Nguyên liệu truyền thông

Nguyên liệu truyền thông

Website

Landingpage

Facebook

Báo Chí - Truyền Hình

Báo Chí - Truyền Hình

Báo điện tử

Báo in, tạp chí

Quảng cáo truyền hình

Đưa tin thời sự……

 

Digital Marketing

Digital Marketing

Facebook

Google

Zalo, Intagram

Cốc cốc, Youtube

Email MKT/ SMS Marketing

 

Sản xuất media

Sản xuất media

TVC

Video Viral

Quay phim/ Chụp ảnh

 

 

Event

Event

Mở bán dự án

Ra mắt

Ký kết hợp tác

Khai trương….

 

Quảng cáo ngoài trời

Quảng cáo ngoài trời

Roadshow

Tờ rơi/Tờ dán

Xe Bus

Biển tấm lớn

Phướn Standee

Boothsale/ Bóng Bay

 

 

Booking Ads

Booking Ads

Bài pr

Banner online

Vov

 

Thiết kế

Thiết kế

Hình ảnh 3D

Logo/key visual

Profile/Brochure

Tờ rơi/Tờ dán/Biển bảng/Phướn…..