Masteries Homes

khách hàng: Masteries Homes
thời gian: 2020 - 2021
Thông tin dự án:

Masterise Homes ghi dấu ấn với các dự án bất động sản cao cấp mang thương hiệu Masteri, Millennium và M-One với tiêu chuẩn quốc tế.

 • thách thức
 • giải pháp
 • kết quả
 • Masterise Homes là thương hiệu lớn trên thị trường, song cần nâng tầm thương hiệu lên một đỉnh cao mới.
 • Đơn vị đầu tiên trên thị trường bất động sản hướng tới tiêu chuẩn “world – class”
 • Cần làm rõ sự khác biệt về định hướng của Masterise Homes so với các đơn vị bất động sản khác trên thị trường
 • Thực hiện tuyến bài phân tích thế mạnh của tiêu chuẩn “world – class” theo xu hướng thế giới;
 • Khai thác điểm mạnh của Masterise Homes để khẳng định việc theo đuổi tiêu chuẩn ‘world – class” là đúng đắn;
 • Thực hiện song song và educate thị trường về tầm nhìn thương hiệu và định vị Masteries Homes theo một chuẩn hạng sang.

Nền tảng thương hiệu của một tập đoàn là một chu kỳ dài mà ở đó cần sự kiên định về mục tiêu và chiến lược thương hiệu rõ ràng. Xét ở góc độ truyền thông thương hiệu, Masteries Homes đạt các chỉ số:

 • Thương hiệu tiêu chuẩn quốc tế
 • Thương hiệu có điểm chạm truyền thông tốt với khách hàng
 • Thương hiệu uy tín và lớn mạnh
 • Thương hiệu lớn phát triển các dòng sản phẩm hạng sang