KỶ YẾU ĐIỆN TỬ 30 NĂM THÀNH LẬP NGÂN HÀNG MSB

khách hàng: Ngân hàng MSB
thời gian: 2021
Thông tin dự án:

Kỷ yếu tóm tắt 30 năm hoạt động của Ngân hàng MSB (1991 – 2021) trên nền tảng công nghệ số

  • thách thức
  • giải pháp
  • kết quả

Bộ phận Truyền thông nội bộ của Ngân hàng thay đổi nhiều, không lưu giữ được tư liệu cũ Ban lãnh đạo Ngân hàng cũng có sự thay đổi, lãnh đạo cũ đã nghỉ, việc tìm kiếm tư liệu từ những ngày đầu thành lập gặp khó khăn Triển khai thực hiện trong đúng thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, hạn chế tiếp xúc, gặp gỡ vì thế toàn bộ thông tin phỏng vấn, trao đổi phải thực hiện Online Triển khai kỷ yếu điện tử lần đầu tiên trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam

Hệ thống hoá toàn bộ tư liệu đã có và chưa có sau đó tiến hành gặp gỡ, trao đổi với các nhân vật lịch sử. Thực hiện các buổi phỏng vấn Online Liên tục cập nhật và đưa ra các giải pháp mới về công nghệ nhằm đem đến trải nghiệm tương tác linh hoạt cho người dùng

Một cuốn kỷ yếu điện tử đầu tiên trong ngành Ngân hàng được ra mắt. Về thương hiệu Ngân hàng Gia tăng độ phủ cho thương hiệu, đặc biệt trong ngành Ngân hàng, khẳng định về lịch sử phát triển lâu dài của MSB Khẳng định thế mạnh về công nghệ của MSB với cuốn kỷ yếu mang giá trị tương tác cao, trải nghiệm linh hoạt Về nội bộ Giúp CBNV hiểu rõ hơn về nơi làm việc Tăng cường sự gắn kết của đội ngũ Giúp CBNV hiểu được chủ trương, định hướng của lãnh đạo từ đó xác định tầm nhìn chung để đồng hành lâu dài