ĐÔNG DƯƠNG GREEN

khách hàng: Vincapital
thời gian:
Thông tin dự án:

Đông Dương Green là khu đô thị hiện đại nhất tại phường Mạo Khê gồm 146 lô nhà ở thương mại và một toà thương mại 7 tầng do Công ty Đông Dương làm chủ đầu tư.

  • thách thức
  • giải pháp
  • kết quả

Thách thức trong việc khai thác khách hàng đầu tư từ khu vực lân cận

Niềm tin của người dân địa phương không còn khi trước đó nhiều dự án “bánh vẽ” về quy hoạch dự án.

“Niềm tin” là giải pháp qua chuỗi PR báo chí và hoạt động thi công tại dự án.

Cung cấp 1000 data khách hàng trong 30 ngày.

Niềm tin của người dân địa phương

Tốc độ bán hàng đạt mục tiêu